Les Entremetteurs

Art Au Centre, 15.02.2021 — 30.04.2021

Les Entremetteurs

In het kader van art au centre #5 (kunsternaarsroute in het centrum van Luik), de vitrine presenteert een denkbeeldige garderobe en bibliotheek van het Instituut. Deze tentoonstelling bevraagt de grenzen tussen kunst en grafisch ontwerp, die vaak moeilijk te definiëren zijn. Eerder om ze als twee afzonderlijke domeinen met elkaar te vergelijken, verkent het Belgisch Instituut Grafische Ontwerp hun raakvlakken door te kijken naar wat hen samenbrengt. Het is geen geheim dat deze twee disciplines uit dezelfde bron komen. De ene kan niet overleven zonder zijn creativiteit, de andere kan niet overleven zonder zijn communicatie. De dubbelzinnige positie van een ontwerper is eigen aan de tussen-in discipline, een ontmoetingsplaats van verschillende disciplines.

De verschillende ‘entremetteurs’ (koppelaars) die in de vitrine worden getoond, combineren de twee praktijken samen, spelend met de normen en conventies van elk van hen. De ‘entremetteurs’ dragen vaak meerdere hoeden: Als grafisch ontwerpers, kunstenaars, textielontwerpers, multitaskers, ondernemers, dichters en nog veel meer.

De verschillende werken van drukwerk en textiel zijn gepresenteerd in een commerciële vitrine. In de context van deze kunstenaarsroute lijken ze hun plaats te hebben gevonden. Door de verschillende tijdsaspecten te verwarren met oudere en zeer recente werken, ontstaan er alternatieve narratieven door het verzamelen van grafisch ontwerp met kunstwerken. De vitrine geeft de indruk dat men een interieur binnenkomt, waarbij de inhoud en de locatie ruimte geven aan een nieuw kader voor zowel de geschiedenis van de kunst als van grafische vormgeving in België.

De vitrine presenteert werken van Jan Vercruysse, Sophie & Sami Alouf, Marcel Broodthaers, Julian Key, Jan & Randoald, Johan Van Geluwe, Jef Geys, Olga D’Haene, Caroline Wolewinski, Joseph Willaert en Steven Deprez.

We willen Art Au Centre Liège bedanken voor de uitnodiging!

Les Entremetteurs, Art Au Centre, Liège
Poster by S+S Alouf and KEMPENS informatieblad by Jef Geys, Les Entremetteurs Liège, 2021