An eye for graphic design

2024

Op wat valt het oog van een grafisch ontwerper? Hoe valt het oog vanuit dit perspectief op het boek en typografische details? Wat houdt het in om als ontwerper te onderzoeken? Dit zijn vragen die ons zullen bezig houden en waarop we een experimenteel antwoord zullen bieden. We gaan opzoek met welke middelen we deze blik kunnen overbrengen naar een publiek.

Als annex op de tentoonstelling ‘Bibliotheek uitgepakt’, zullen de resultaten van de workshop te zien zijn. Deze presentatie zal echter geen (kunst)historisch overzicht willen vooropstellen, maar eerder een visueel collectief verhaal brengen met bronmateriaal van de Kunstenbib en daarbuiten. ‘Bibliotheek uitgepakt’ toont  een collectie bibliografische bronnen in een poging een beter inzicht te verschaffen in de bredere culturele context van Die neue Typographie door Jan Tschichold.

‘Bibliotheek uitgepakt’ is een reizende tentoonstelling met de titel “Unpacking Tschichold’s Library”. Het toont een collectie bibliografische bronnen in een poging om beter inzicht te verschaffen in de bredere culturele context van Die neue Typographie van Jan TschicholdOnline kan je de bronnen ook raadplegen via deze link.

Er zijn verschillende rondleidingen over de tentoonstelling, via deze link vind je de informatie.

foto, Marvin Merkel